Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ajankohtaista 3.3.2015

Kysy tarjousta klapikoneen vuokrauksesta. useinkaan tarve ei ole koko päiväksi, vaan urakka olisi ohi jo muutamassa tunnissa.

 

Yleiset vuokrausehdot

 1. Sopijapuolet ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Konehuolto Tmi Tero Rantanen (jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika on 24h ellei asiasta ole erikseen sovittu. Poikkeuksena viikonloppu vuokra joka alkaa perjantaina klo 12 ja loppuu ma klo 09. Vuokra-aika päättyy ajankohtaa, joilloin laite palautetaan kaikkine oheistarpeineen, jotka on vuokralle annettu.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vúokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä "Kalusto") sellaisine ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai käyttöhenkilökunnan hankkiminen. Vuokralleottaja on velvollinen laitetta vastaanottaessaan tarkastamaan laitteen kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuoralleottaja vastaa kuljetuskustannuksista ellei muuta ole erikseen sovittu.

5. KALUSTON PALAUTTAMINEN

Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan osoitteeseen josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

6. KALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.

Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun

tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja

puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä

lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella

korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta.

Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä, ellei erikseen ole

toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen

määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorotyöstä.

Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen

antamaa kirjallista sopimusta.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana

huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta

aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen

korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneesta tai kadonneesta laitteesta

aiheutuneet kustannukset. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset

vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten noudattamisesta.

Vahinkotapauksissa vuokralleottojan omavastuu on 500 €

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista

korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai

rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai

välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Kalusto on Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottajan on velvollinen vakuuttamaan työn muusta asianmukaisesta vakuuttamisesta. Vahinkotapauksissa Vuokralleottajan omavastuu on 500€.

10. SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. EHDOT

Vuokraamalla sitoudut ehtoihin